To jest Heder

Inauguracja Muralu poświęconego Irenie Sendler

Odsłonięcie muralu Ireny Sendlerowej na ścianie budynku przy ul. Stojałowskiego 19. Po zakończeniu happeningu zaproszeni goście i widzowie przeszli pod Galerię BWA. Tam na fasadzie budynku odsłonięto tablicę upamiętniającą 6 tys. Żydów z Bielska-Białej i okolic zamordowanych podczas II wojny światowej. Po uroczystości w galerii odbył się wernisaż wystawy fotografii Jacka Proszyka "Ślady bielskich Żydów w Izraelu"


Comments
Starsze informacje... Footer to jest to